Talk:Goleniów

Page contents not supported in other languages.
From Wikipedia, the free encyclopedia

City population[edit]


source: Rocznik Statystyczny 1981, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 1981, Rok XLI
1960: 10.300 inbabitants
1970: 14.700 inbabitants
1975: 17.200 inbabitants
1980: 19.100 inbabitants

cc